Detalls

Construir en els àmbits rurals del Senegal requereix plantejar molt bé com vols construir, tant com detallar i precisar d’entrada quins materials necessitaràs. Trobar certs materials o perfils específics no és senzill tal com estem acostumats al primer món. Encomanar d’antuvi el que es necessita és imprescindible per a un bon procés constructiu. La planificació serà bastant orientativa ja que els imprevistos son constants, ja sigui perquè no trobes certs materials o perquè no trobes obrers preparats.

La recomanació és dissenyar una construcció senzilla en els seus materials i fàcilment interpretable.