Conceptes

El projecte socioeconòmic de Diatock se sustenta en construir un seguit d’edificis que puguin complementar tant la producció de vegetals i hortalisses de la horta comunitària, com l’engreix de pollastres per carn, gallines ponedores o fins i tot la cria de pollets per vendre. El projecte, que en un principi semblava molt definit, es va anar modificant a partir d’un procés participatiu de les dones que conformen el GIE Nyangheph i que seran les beneficiàries i les gestores d’aquest projecte.

Estudiar un cercle productiu ecològic tancat, on els aliments vegetals dels animals puguin venir del cultiu de les terres més properes, així com la utilització de les aus per al control de plagues d’insectes, hauria de ser l’eix conductor del projecte.

El més important però, és que el projecte està encara en fase de construcció i per tant d’adaptació a les necessitats de la població.

La ubicació final del projecte serà en una parcel·la de prop de 1000 m2 a l’entrada del poble. La seva ubicació li dona visibilitat des de la carretera principal.

El camp de “manguiers” tal com estava a l’inici.

La línia elèctrica existent facilita la instal·lació, i el camí d’accés des de la carretera fins a l’embarcador es el front d’accés a la finca.

Els primers dibuixos fets al lloc ajuden a contextualitzar el projecte.

Hem de tenir present l’importància de les diferents vistes del projecte.

Amb dibuixos senzills els futurs usuaris poden visualitzar la proposta i opinar sobre la mateixa.