Transferència de Coneixements

L’encavallada va ser un element constructiu cabdal en la construcció de l’escola.

L’encaix entre dues bigues i la utilització de platines metàl·liques per fer la unió va obrir noves vies per cobrir un espai.

Detalls del muntatge ens ajuden a discutir amb els treballadors com fer-ho de la manera més fàcil amb els mitjans de que es disposa.

 

 

Els homes dels barris de Nyangheph, Futama i Eramba varen ser els treballadors per a les construccions. La seva participació va ser fonamental per al desenvolupament del projecte.