Plànols

El projecte inicial va ser modificat durant les primeres sessions de treball participatiu ja que ni el terreny previst inicialment ni el programa previst s’adaptaven a les necessitats.

Una primera visita al nou terreny -un camp de “manguiers” que s’havien de tallar per poder fer el projecte viable- ens va fer decidir per un canvi d’estratègia projectual i constructiva.

La construcció mitjançant mòduls de prop de 4 metres de costat ens permetia la flexibilitat per a que el projecte es pogués adaptar als temps, alhora que aprofitàvem l’experiència constructiva de l’escola per repetir els mateixos paràmetres de disseny que serien de més fàcil aprenentatge per part dels joves treballadors del poble.

Entre els 12 mòduls de construcció previstos hi haurà entre altres un mòdul d’administració, de formació, d’emmagatzematge, per a la instal·lació d’un molí d’arròs o de mill.

Per a la millor comprensió dels plànols és millor fer dibuixos de fàcil comprensió que siguin els mes realistes possibles.