Materials

PEDRA: La pedra, si se’n disposa, serà necessària per als fonaments.

GRAVA: En diàmetres petits la utilitzarem per a la fabricació del formigó.

LATERITA: És la terra argilosa que trobarem pràcticament per tot. La utilitzarem per a fabricar brics, arrebossats, etc.

SORRA: Degut a la puresa de la laterita, caldrà barrejar una mica de sorra per trobar la consistència necessària per a fabricar els brics.

CIMENT: Una quantitat de ciment al voltant del 6% del total ens ajudarà a cohesionar el material base de fabricació de brics.

Extracció manual de la laterita. En el futur caldrà cercar un ús pels pous que resten.

Procés de tamisatge de l’argila.

La premsa manual, sense utilització d’electricitat, permet fabricar els brics de BTC.

L’assecatge a l’ombra és molt important.

Una vegada passats 30 dies de la seva fabricació, i havent assegurant un bon procés d’assecatge, els brics ens podran donar una resistència de 70 kg per unitat.

 Primer de tot preparar les eines per a la massa que s’utilitzarà per a la fabricació de teules.

Els motllos per a les teules han d’estar nets i llestos per al seu ús. 

Per a la fabricació de teules utilitzarem el ciment i la sorra com a material.

Serà necessària la construcció d’un dipòsit per posar les teules en aigua. Per tant s’ha de tenir d’un pou d’aigua bastant a prop.

 

Amb les paletes s’ompliran els motlles de material que un cop mig assecats es trauran.

 Una vegada les teules ja estan seques s’emmagatzemen totes juntes i es protegeixen. 

Taulons de fusta directes de la serradora.

Els encaixos es varen realitzar a l’obra.

 

Voladius i barbacanes fan de protectores de la pluja.

El treball col·lectiu substitueix les màquines per aixecar l’estructura.

I la coberta es va aixecant amb l’esforç de molta gent.

I ja quasi acabada i llesta per rebre les llates i les teules.

Per a la construcció de la coberta de l’escola i de la granja es va utilitzar la fusta provinent de 5 arbres de “bois rouge”, palissandre del Senegal.

El treball col·lectiu dels joves escoltes de Diatock i de Vic varen compensar la fusta plantant 100 arbres nous de la mateixa espècie.