Formació i Gestió

La comprensió dels plànols de construcció és lent. La formació dels treballadors va ser un dels punts importants del projecte de cooperació.

Els ferros d’estructura es doblen amb els mínims materials possibles. Un tauló amb claus ens ajuda a donar la forma dels estreps del cèrcol i dels pilars.

La formació en fer correctament la barreja de laterita, sorra i ciment, així com la correcta pressió de la premsa ha estat essencial en el projecte d’aprenentatge.

L’èxit dels projectes de cooperació passen per un empoderament del projecte per part de les beneficiaries. La formació és l’element fonamental per al bon funcionament i la perduració en el temps del projecte.

Les dones del GIE es varen auto organitzar per a les diverses tasques. La col·laboració del veterinari de la zona és important per transmetre els coneixements per a la bona cura dels animals.