Conceptes

Una correcta lectura de la cultura del lloc, de l’entorn natural, del clima, ens permetrà fer una proposta del projecte de construcció que pugui ser viable per la zona on estem.

Al estar la població de Diatock situada a uns 35 km (1h. de viatge) de la ciutat on trobar la majoria de materials de construcció, ens porta a plantejar la construcció de l’escola amb la majoria de materials del lloc, que no requereixin de massa energia per a ser produïts i que s’integrin amb la cultura pròpia.

Amb la utilització de la laterita (argila), amb la sorra i poc ciment podrem produir brics de terra comprimida (BTC). Amb la fusta dels boscos propers podrem construir l’estructura de coberta, i amb ciment i aigua podrem produir teules que substitueixin les planxes metàl·liques tant usades en tot Àfrica.

Inicialment els nens i nenes dels barris de Nyangheph, Futama i Eramba tenien una aula de troncs i fulles de palmera que s’havia de refer després de cada estació plujosa.

El 2012 es varen construir tres aules i el despatx de direcció amb els mateixos criteris que totes les escoles de Senegal. Brics de formigó fets “in situ” i coberta de planxa metàl·lica.

En l’espai de l’escola també es va construir unes latrines.

El pou d’aigua, situat dins el recinte de l’escola, dona servei a moltes cases i és un dels punts de trobada més concorreguts. Aquest pou està donant una aigua força clara.

L’estudi del clima, de les condicions, de les possibilitats de trobar materials, etc.. pot condicionar el projecte.

Dibuixos, esquemes, gràfics… son les eines dels arquitectes per anar definint el disseny arquitectònic.